Sprint: rozpis

K dispozici je i rozpis ve formátu PDF.

O pohár města Ivančice

 • Vyzývací pohár žactva v orientačním běhu 2016 (2. závod)
 • WRE – sprint
 • Český pohár (6. kolo)
 • INOV-8 Cup – žebříček A (6. kolo)
 • 6. závod Jihomoravské ligy
 • 7. závod Ligy Vysočiny
 • Ranking 2016
 • Veřejný závod

Datum konání:
sobota 4. 6. 2016
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt:
Beta Ursus Orienteering, z.s. (BBM)
Centrum:
Ivančice, sportovní hala (GPS 49.1000406N, 16.3823347E)
Typ závodu:
Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu.
Prezentace:
V centru závodu 13:30 – 15:00 hod.
Parkování:
Na vyhrazených místech podle pokynů pořadatelů. Parkování bude upřesněno na webu závodu a v pokynech. Zákaz pohybu a parkování v prostoru závodu. V případě příjezdu vlastním autobusem nás, prosím, informujte spolu s přihláškou.
Kategorie:
 • Český pohár, WRE: D21E, H21E
 • Inov-8 Cup – žebříček A: D/H16A, D/H18A, D/H20A
 • Ostatní: D/H10, D/H12, D/H14, D/H16C, D/H18C, D/H21ACD, D/H35, D/H45, D/H55, H65, HDR, P
Přihlášky:
Do 22. 5. 2016 v systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz; výjimečně přes e-mail: martin.kunz@centrum.cz (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu). Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Vklady:
 • Kategorie D/H21EACD, D/H16A – D/H20A 150 Kč
 • Kategorie D/H16C, D/H18C, D/H35, D/H45, D/H55, H65, P 80 Kč
 • Kategorie D/H10, D/H12, D/H14, HDR 40 Kč
 • Půjčení SI čipu 10 Kč
Úhrada:
V termínu přihlášek na účet pořadatele č. 3000002536 / 8040 (Oberbank AG), VS xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2016. Oddíly/oblasti, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby v seznamu přihlášených, předloží doklad o úhradě při prezentaci. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška, ani objednávka ubytování a stravování akceptována.
Start:
00 = 16:00 hod.
Vzdálenosti:
 • parkoviště – centrum do 600 m
 • centrum – start do 2 000 m
 • centrum – ubytování do 3 km
Mapa:
Ivančice (1:4000, E = 2 m); mapoval Petr Matula, stav: duben 2016, mapový klíč ISSOM 2007; mapy budou vodovzdorně upraveny.
Terén:
Sídlištní zástavba, historické centrum, park.
Omezení obutí:
Zákaz použití obuvi s hřeby. Doporučujeme atletickou obuv – většina povrchu je asfalt nebo dlažba.
Upozornění:
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod probíhá za plného silničního provozu. Buďte opatrní při přebíhání silnic.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagací akcí v OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
Systém ražení:
Elektronický systém SportIdent, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 800 Kč.
Ubytování
Pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli:
 • nouzové ubytování na zemi ve sportovní hale a Středisku volného času, cena 80 Kč/osoba;
 • ubytování na postelích ve Středisku volného času v Ivančicích, cena 190 Kč/osoba.
Informace o dalších možnostech ubytování budou uvedeny na webu závodu.
Stravování:
Je možné si přiobjednat večeře a snídaně. Nabídka jídel bude upřesněna v systému ORIS.
V průběhu závodu bude v místě shromaždiště stánek.
Hlavní funkcionáři:
 • ředitel závodu: Ladislav Ptáček
 • hlavní rozhodčí: David Aleš, R1
 • stavba tratí: Pavel Ptáček, R2; Pavel Ptáček ml., R3
Protesty:
Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu David Aleš, Sladová 12, 602 00 Brno.
Informace, kontakt:
 • webové stránky závodu: http://cp2016.betaursus.cz
 • Ladislav Ptáček
  tel. 602 503 184
  e-mail: ptacekladislav@seznam.cz

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel IOF (WRE), Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2016.

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 12. 4. 2016.

David Aleš, hlavní rozhodčí
Ladislav Ptáček, ředitel závodu