Štafety: rozpis

K dispozici je i rozpis ve formátu PDF.

O pohár města Ivančice

 • Český pohár štafet v orientačním běhu 2016 (5. kolo)
 • Česká liga klubů v orientačním běhu 2016 (6. kolo)
 • Vyzývací pohár žactva v orientačním běhu 2016 (3. závod)
 • Veřejný závod štafet v orientačním

Datum konání:
neděle 5. 6. 2016
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt:
Beta Ursus Orienteering, z.s. (BBM)
Centrum:
Ivančice, louka u řeky Jihlavy při cestě Ivančice – Moravské Bránice (GPS 49.0845025N, 16.4099694E)
Prezentace:
V centru závodu 8:00 – 9:00 hod.
Parkování:
Na vyhrazených místech podle pokynů pořadatelů. V případě příjezdu vlastním autobusem nás, prosím, informujte spolu s přihláškou.
Kategorie:
Tříčlenné štafety.
 • Český pohár: D18, D21, H18, H21
 • Ostatní: D12, D14, D105, D135, D165,H12, H14, H105, H135, H165, H180, MIX
Přihlášky:
Do 22. 5. 2016 v systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz; výjimečně přes e-mail: martin.kunz@centrum.cz (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu). Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Vklady:
 • Kategorie D18, D21, H18, H21 570 Kč
 • Kategorie D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180, MIX 480 Kč
 • Kategorie D12, D14, H12, H14 300 Kč
 • Půjčení SI čipu 10 Kč/závod
Úhrada:
V termínu přihlášek na účet pořadatele č. 3000002536 / 8040 (Oberbank AG), VS xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2016. Oddíly/oblasti, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby v seznamu přihlášených, předloží doklad o úhradě při prezentaci.
Soupisky:
Vyplněním v systému ORIS – http://oris.orientacnisporty.cz nejpozději do soboty 4. 6. 2016 do 20:00 hod. V neděli 5.6. jsou možné pouze změny ze zdravotních důvodů do 9.00 hod.
Start:
00 = 10:00 hod.
Předpokládané časy vítězů:
Dle platného Soutěžního řádu sekce OB.
Vzdálenosti:
 • parkoviště – centrum 400–600 m, bude vybíráno parkovné
 • centrum = start = cíl
Mapa:
Réna (1:10000, E = 5 m); mapovali Jan Drbal a Pavel Ptáček, stav: květen 2016, mapový klíč ISSOM 2000; mapy budou vodovzdorně upraveny.
Terén:
Středně kopcovitý terén v nadmořské výšce 200–320 m n. m., středně hustá síť komunikací, převážně listnatý les s minimem podrostu, ve svazích s výskytem kamenů a skalek. Prostor dosud nebyl nikdy použit pro závod v orientačním běhu.
Start:
00 = 10:00 hod. (ve vlnách podle jednotlivých kategorií).
Systém ražení:
Elektronický systém SportIdent, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 800 Kč.
Stravování:
Na shromaždišti bude zajištěn prodej občerstvení.
Hlavní funkcionáři:
 • ředitel závodu: Ladislav Ptáček
 • hlavní rozhodčí: David Aleš, R1
 • stavba tratí: Jan Fiala, R1
Protesty:
Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu David Aleš, Sladová 12, 602 00 Brno.
Informace, kontakt:
 • webové stránky závodu: http://cp2016.betaursus.cz
 • Ladislav Ptáček
  tel. 602 503 184
  e-mail: ptacekladislav@seznam.cz

Upozornění:
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagací akcí v OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2016.

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 12. 4. 2016.

David Aleš, hlavní rozhodčí
Ladislav Ptáček, ředitel závodu