Štafety: ukázky mapy a terénu

Pro závod štafet bude použita nová mapa Réna 1:10000, e=5 m.

Fotografie terénu

Závod se poběží ve středně kopcovitém terénu v nadmořské výšce 200–320 m n. m., se středně hustou sítí komunikací, v převážně listnatém lese s minimem podrostu, ve svazích s výskytem kamenů a skalek.